✅Drodzy Przyjaciele, Sympatycy oraz Mieszkańcy naszego regionu w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku KWW PAKT Senat Dla Obywateli w okręgu 1️⃣0️⃣0️⃣ (pow. koszaliński, sławieński oraz szczecinecki) wystawia swojego NIEZALEŻNEGO oraz BEZPARTYJNEGO kandydata do Senatu RP – Redaktora Marka ŁAGOCKIEGO.👌👌👌


Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie, wskazanie miejsc gdzie będziemy mogli wywiesić bezpłatnie banery wyborcze oraz inne materiały. Jeśli macie jakieś ✅płoty, ✅balkony oraz ✅inne powierzchnie gdzie moglibyśmy wywiesić reklamę naszego kandydata odezwijcie się do nas.


Uwaga! 789 577 740➡️ pod tym numerem zainteresowani Mieszkańcy mogą porozmawiać o swoich spostrzeżeniach oraz o programie wyborczym, a także zgłosić chęć wsparcia kampanii wyborczej, także finansowo, czy poprzez udostępnienie miejsca na reklamę kandydata.


Mamy już konto i zarejestrowany Komitet Wyborczy Wyborców w Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Urzędzie Skarbowym. Zarejestrowaliśmy również naszego NIEZALEŻNEGO kandydata do SENATU RP🫶
KWW PAKT Senat Dla Obywateli
✅62102027910000780203594199

Wsparcia można dokonywać z polskiego rachunku bankowego i tylko jako osoba prywatna, nie można z kont firmowych. Dodatkowo musi być to Obywatel RP. Jeśli macie jakieś osoby, które mogą wesprzeć nasze działania przekażcie info dalej. Razem możemy wiele 💪💪💪

senatdlaobywateli {@} wp.pl

‼️WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH WESPRZEĆ
KWW PAKT SENAT DLA OBYWATELI.‼️

 

KODEKS WYBORCZY

Art. 132. [Źródła pozyskiwania środków finansowych przez komitety wyborcze]
§ 3. Środki finansowe:
1) komitetu wyborczego organizacji,
2) komitetu wyborczego wyborców
– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.
§ 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.
§ 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:
1) nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;
2) pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;
3) wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;
4) nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
Art. 134. [Gromadzenie środków finansowych na rachunku bankowym ]
§ 3. Kandydat na posła, kandydat na senatora, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego sumę nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.
Art. 149. [Przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przyjętych z naruszeniem przepisów]
§ 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.
Art. 506. [Jawność i przejrzystość gospodarki finansowej komitetu wyborczego]
Kto, w związku z wyborami:
1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,
2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,
3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,
4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,
5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,
6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy, nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego
– podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.