PROGRAM WYBORCZY REDAKTORA MARKA ŁAGOCKIEGO

SENATORSKIE CENTRUM INTERWENCJI OBYWATELSKIEJ

Po wygranych wyborach utworzę Senatorskie Centrum Interwencji Obywatelskiej. W punkcie będziemy interweniować w sprawach Obywatelskich m.in. zdrowotnych, urzędowych, prawnych, drogowych, komunalnych itp. W naszych biurach w Koszalinie, Szczecinku i Sławnie ustalone zostaną dyżury senatorskie, prawników, urzędników, lekarzy i innych specjalistów na których będzie zapotrzebowanie. Otwarta zostanie infolinia dla Mieszkańców, którzy nie mogą dotrzeć do punktu interwencyjnego, a mają sprawy, których sami nie są w stanie rozwiązać. Razem z moim zespołem będę działać w Twojej Sprawie!

EDUKACJA I ADMINISTRACJA. UCZCIWE PŁACE

Czas na to by nauczyciele, pracownicy szkół oraz administracji publicznej zarabiali godnie. Trzeba doprowadzić do proporcjonalnego wzrostu płac uwzględniając w danym roku minimalne wynagrodzenie. Niesprawiedliwe jest to, że pracownicy tych sektorów z wieloletnim stażem zarabiają kilkaset złotych więcej od nowozatrudnionych. Czas na zmiany w programie nauczania. Więcej nauki w szkołach, mniej zadań dla uczniów w domach.

NIEPEŁNOSPRAWNI I ICH RODZINY. GODNE ŻYCIE

Umożliwienie opiekunom wszystkich osób niepełnosprawnych podjęcia pracy zawodowej – w tym jako uzupełnienia świadczenia pielęgnacyjnego. Praca jako rehabilitacja społeczna dla osób, którym niepełnosprawność intelektualna lub inne ograniczenia nie pozwala na pracę na wolnym rynku. Umożliwienie pracy i wytchnienia opiekunom przez poszerzenie sieci placówek typu WTZ, OWiRON, ŚDS, świetlice socjoterapeutyczne. Opieka wytchnieniowa i asystentura jako system wsparcia starzejących się i chorujących opiekunów. Reforma orzecznictwa o niepełnosprawności – 1 komisja bez podziału na orzecznictwo ZUS, PPP i powiatowe -orzeczenie na stałe po 16 roku życia, w przypadku choroby lub stanu nierokującego poprawy. O to będę zabiegał w nadchodzącej kadencji.

ADEKWATNE PODATKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

Będę głosował za dobrowolnym ZUSem, pozostawiając obowiązek opłaty składki zdrowotnej, 12 – procentowym podatkiem dochodowym na stałe i 60 tysiącami kwoty wolnej od podatku. Trzeba skoncentrować się na małych i średnich przedsiębiorcach, a także na samozatrudnionych – to sól tej ziemi, sól ziemi polskiej, ci ludzie mają ogromny wkład w rozwój naszego kraju, dają zatrudnienie innym i podatki do budżetu państwa. Wiem, co mówię, bo sam wywodzę się z tej grupy i czasami mam wrażenie, że zostaliśmy zostawieni sami sobie, bez mocnej ręki ze strony państwa, bez uwagi, bez wsparcia, bez docenienia naszej roli. Trzeba to zmienić.

TRANSPORT I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SOŁECTW, GMIN

To wciąż nasza bolączka – ludzie żyjący w małych miejscowościach mają problem, by wydostać się ze swojej wsi, by dojechać do lekarza, sklepu, urzędu, szkoły… To trzeba zmienić. Oczywiście dostrzegam też to, co się dzieje wokół nas, jak np. otwarcie nowego odcinka S11, czy budowa S6. Aż chce się powiedzieć: w końcu, jak długo my mieszkańcy tej ziemi mamy czekać. Ale trzeba iść dalej. Trzeba spowodować, by było więcej połączeń komunikacyjnych w małych miejscowościach. To nie może się Gminom opłacać, to jest ich obowiązek. Przy tym w tych małych miejscowościach trzeba też pamiętać o innych potrzebach, jak choćby modernizacja świetlic wiejskich i obiektów sportowych i rekreacyjnych. I tym również chcę się zająć.

USPRAWNIENIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Wprowadzenie zwrotu kosztów wizyty prywatnej u specjalisty przy oczekiwaniu na wizytę dłużej niż 3 miesiące. Zwiększenie limitu specjalizacji z zakresu neurologii, endokrynologii, kardiologii oraz pulmonologii i nefrologii. Całkowicie darmowe leki na receptę dla seniorów po 80 roku życia. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Poszerzenie darmowych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów, układu sercowo-naczyniowego, neurologicznym. Rozwój i większa dostępność do zakładów fizykoterapii, więcej darmowych zabiegów fizjoterapeutycznych. Lekarz i pielęgniarka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w każdej gminie. Podwyżki dla ratowników medycznych oraz kierowców ambulansów i sanitariuszy. Większe wsparcie finansowe dla szpitali. O to będę zabiegał w nadchodzącej kadencji.